Mi kao KG Systems aktivni smo na ovome polju – benching systems puni 20 godina. Sistem vodi poreklo iz Kees Greeve Glasshouse projects B.V., preduzeče koje ima ogromno 40 godišnje iskustvo u realizacji turn-key proekti za staklenike. Iako KG Systems danas funkcioniše samostalno obe kompanije uzajamno tesno surađuju u mnoge sfere tako da su know-how i iskustvo iskorisčeni maximalno.

KG Systems ima veliki uspeh u sistemi za proizvodnju na tablama bilo da se radi o potpuno automatskom, poluautomatskiom ili manuelnom sistemu . Svi sistemi bez razlike dali su kompleksni ili mali, zaslužuju poseban i adekvatan prilaz. Naš tim ima sve potrebna znanja koja omogučavaju vam da dizajn, proizvodnju kao i instalacije uradite same.