manji napor pri odgajanje

KG Systems rade custom- systems, za svako tako da podvižni kontejner sistemi nude proizvođaču napredak u svakome aspektu. Sistem omogučava ušteda radne snage no ujedno omogučava da se biljka može smestiti gde ima potrebe u stakleniku i radni deo. Ovaj sistem omogučava najbolja iskorisčenos prostora. KG Systems proizvodi manuelne, poluautomtski i automatski sistemi. Takozvani EBB i FLOOD sistem u vodenim tablama navodnjava biljke od dna tako što omogučava pravu količinu vode biljkama a pri tome lišče i cvet ostaju suve. Dno može biti aluminiumski ili plastičan. Sistem za navodnjavanje i drenažu pretstavlja Naš dizajn koji nudi top kvalitet.

Produkti: