Optimizirani klimatski uslovi sa zamaglivanje

< KG Systems je glavni diler sistema za zamaglivanje VIFRA sa visoki pritisak u Holandiji. Ovaj sistem zasniva se na podela vlage proporcionalno – podjednakvo u ceo staklenik. Sam sistem je izrađen od visokokvalitetan nerđajuči čelik čime je produžen vek trajan. Mlaznice rade sa velikom brzinom i mali volumen bez kapljenje. Otvori stvaraju kapi od 1 mikron, a ovo pridonosi da rasprskivanje ispari u atmosveru a temperatura u stakleniku znatno če se smanjiti. Cela instalacija se projektira individualno za svaki staklenik, klimu i kulturu.
Sistem za zamagljenje u stakleniku za visokom pritiskom treba biti siguran i lako održliv. Zaradi svega ovoga sv e komponente su od nerđajuči čelik. Ovo daje garant proizvođaču da če system jednako dobro funkcionisati I posle mnogo godina.

Produkti: