Van der Arend V.O.F.

Pijnacker

Project

Rolcontainersysteem onderbouw
Hefstellingen en onderbouw voor bestaand containersysteem

Oppervlakte

32.669 m²

fase 1

22.600 m²

fase 2

10.069 m²