KG Systems е активен на полето на сталажните системи повеќе од 20 години. Компанијата е настаната од Kees Greeve Glasshouseprojects B.V., компанија која има 40 годишна репутација во изградба на стакленици т.н. проекти клуч на рака. Иако KG Systems работи сосема независно, двете компании се уште соработуваат на многу полиња со што знаењето и искуството оптимално се искористени.

KG Systems си има докажано во полето на сталажните системи, било да се комплетно автоматизирани, полуавтоматски или мануелни. Сите системи, комплексни или мали, заслужуваат личен пристап и адекватен совет. Нашиот тим го има сето потребно знаење кое овозможува дизајн, изработка и инсталација.